Jdi na obsah Jdi na menu

Poslední aktualizace 03.04.2024

Rara Feritte Bugsy

10--353-.jpg

Narozena - 24.01. 2024

Rodokmen ZDE

Rara s matkou a sourozenci ZDE

Fotogalerie Rary ZDE kompletní fotogalerie ZDE

 

 

Matka - Ornela Feritte Bugsy, oficiální kohoutková výška 34 cm, info ZDE

Otec - Pepek Feritte Bugsy, oficiální kohoutková výška 36 cm, info ZDE

Registrační číslo - ČMKU/IT/4387

Výška - oficiální kohoutková výška ...  cm

Váha -  ... kg

Chrup - nůžkový skus

Barva - modrá bez znaků

Číslo čipu -  953010100634638

Číslo mezinárodního pasu - CZ 230001585138

Dostihová licence číslo - ČMKU IT ...

Coursingová licence číslo - ČMKU IT ...

Dostihovou licencí splnila ve věku ... na dostihové dráze v ...

Bonitace - ANO ...

Základní výcvik agility - ANO 

Základní výcvik poslušnosti - ANO 

Zdravotní testy luxace čéšky- ANO Praha dne ...

Echokardiologické vyšetření srdce dopplerovou metodou - ANO Praha dne ...

Oftalmologické vyšetření - ANO Praha dne ...

Vyšetření antirabitických látek - ANO Státní veterinární ústav Praha dne ...

DNA zdravotní test typický pro plemeno Italský chrtík - ENAM - ANO akreditovaná genetická labolatoř Tilia Laboratories Pchery dne 03.4.2024 

Popis použité molekulární technologie:
Z odebraného vzorku byla izolována celková DNA. Byla provedena PCR amplifikace všech specifikovaných molekulárních cílů (uvedeny v
tabulce tohoto dokumentu). Vzniklé produkty byly sekvenovány pomocí technologie Next Generation Sequencing na platformě IonTorrent
PGM a/nebo Sangerova sekvenování na platformě ABI 3500, s následnou bioinformatickou analýzou získaných dat.
Přesná specifikace vyšetřených genetických abnormalit, výsledky a jejich genetický zápis:
Geneticky podmíněné onemocnění / genetický znak | Asociovaný gen | Specifikace mutace | Genetický zápis nálezu
Amelogenesis imperfecta | ENAM | c.1992_1996delTTTCC zdravý homozygot
Vysvětlení genetického zápisu:
Zdravý homozygot – obě dvě vyšetřované alely jsou zdravé
Heterozygotní mutanta – jedna vyšetřovaná alela je zdravá, druhá mutovaná
Homozygotní mutanta – obě dvě vyšetřované alely jsou mutované

Složený heterozygot – obě vyšetřované alely nesou různé mutace

STR profil, DNA identifikace - ANO  akreditovaná genetická labolatoř Tilia Labolatories Pchery dne 03.4.2024

Popis použité molekulární technologie: ID zvířete bylo určeno pomocí polymorfních STR znaků (markerů) s využitím komerčně dostupných diagnostických souprav pro forenzní genetiku - Canine ISAG STR Parentage Kit (2014) a/nebo Canine Genotypes Panel 2.1 Kit.
Vyšetření bylo provedeno pomocí fragmentační analýzy na kapilárním sekvenátoru ABI 3500. Seznam STR markerů a jejich hodnoty pro jednotlivé alely jsou uvedeny ve výsledkové tabulce tohoto dokumentu.
Určení ID zvířete pomocí sady STR markerů (panel 1.1):
STR marker Alela 1 Alela 2 | STR marker Alela 1 Alela 2
Velikosti alel STR markerů byly stanoveny dle ISAG 2015.

Potvrzení parentity (rodičovství) - ANO  akreditovaná genetická labolatoř Tilia Labolatories Pchery dne 03.4.2024

POTVRZENÍ PARENTITY (RODIČOVSTVÍ)
Na základě DNA analýzy, založené na 19 polymorfních STR znacích (markerech), potvrzujeme následující:
Jedinec RARA FERITTE BUGSY (953010100634638) je potomkem matky ORNELA FERITTE BUGSY (953010004793476) a otce PEPEK FERITTE BUGSY (953010004790813).
Popis použité molekulární technologie: Vyšetření bylo provedeno pomocí fragmentační analýzy na kapilárním sekvenátoru ABI3500. Velikosti markerů byly stanoveny dle ISAG 2015. Seznam STR markerů a jejich hodnoty pro jednotlivé alely jsou uvedeny ve výsledkových listech CM698, CN354, CT189.

 

Výstavní úspěchy -

Dostihové úspěchy -

Coursingové úspěchy -

 

Náhledy fotografií ze složky Rara Feritte Bugsy