Jdi na obsah Jdi na menu

Poslední aktualizace 25.04.2024

Rash Feritte Bugsy

10--396-.jpg

 

Narozen - 24.01. 2024

Rodokmen ZDE

Rash s matkou a sourozenci ZDE

Kompletní fotogalerie Rasha ZDE 

 

3h6a0311.jpg

 

 

Matka - Ornela Feritte Bugsy, oficiální kohoutková výška 34 cm, info ZDE

Otec - Pepek Feritte Bugsy, oficiální kohoutková výška 36 cm, info ZDE

Registrační číslo - CMKU/IT/4385

Výška - oficiální kohoutková výška ... cm

Váha -  ... kg

Chrup - nůžkový skus

Barva - modrý, bílý znak na hrudníku

Číslo čipu -  953010100692246

Číslo mezinárodního pasu - CZ 230001585116

Dostihová licence číslo - ČMKU IT ...

Coursingová licence číslo - ČMKU IT ...

Dostihovou licencí splnil ve věku ... měsíců na dostihové dráze v ...

Bonitace mladých - ...  v ...

Bonitace dospělých -  ...  v...

Základní výcvik agility - ANO 

Základní výcvik poslušnosti - ANO 

Zdravotní testy luxace čéšky - ANO Praha dne ...

Echokardiologické vyšetření srdce dopplerovou metodou - ANO Praha dne ... 

Oftalmologické vyšetření - ANO, DOV prostý dne Praha

Vyšetření antirabitických látek - ANO Státní veterinární ústav Praha dne ...

DNA zdravotní testy typické pro plemeno Italský chrtík ENAM - ANO akreditovaná genetická laboratoř Tilia Laboratories dne ...

Popis použité molekulární technologie:
Z odebraného vzorku byla izolována celková DNA. Byla provedena PCR amplifikace všech specifikovaných molekulárních cílů (uvedeny v
tabulce tohoto dokumentu). Vzniklé produkty byly sekvenovány pomocí technologie Next Generation Sequencing na platformě IonTorrent
PGM a/nebo Sangerova sekvenování na platformě ABI 3500, s následnou bioinformatickou analýzou získaných dat.
Přesná specifikace vyšetřených genetických abnormalit, výsledky a jejich genetický zápis:
Geneticky podmíněné onemocnění / genetický znak | Asociovaný gen | Specifikace mutace | Genetický zápis nálezu
Amelogenesis imperfecta | ENAM | c.1992_1996delTTTCC zdravý homozygot
Vysvětlení genetického zápisu:
Zdravý homozygot – obě dvě vyšetřované alely jsou zdravé
Heterozygotní mutanta – jedna vyšetřovaná alela je zdravá, druhá mutovaná
Homozygotní mutanta – obě dvě vyšetřované alely jsou mutované

Složený heterozygot – obě vyšetřované alely nesou různé mutace

DNA STR profil - ANO akreditovaná genetická labolatoř Tilia Labolatories dne..

Popis použité molekulární technologie: ID zvířete bylo určeno pomocí polymorfních STR znaků (markerů) s využitím komerčně dostupných diagnostických souprav pro forenzní genetiku - Canine ISAG STR Parentage Kit (2014) a/nebo Canine Genotypes Panel 2.1 Kit.
Vyšetření bylo provedeno pomocí fragmentační analýzy na kapilárním sekvenátoru ABI 3500. Seznam STR markerů a jejich hodnoty pro jednotlivé alely jsou uvedeny ve výsledkové tabulce tohoto dokumentu.
Určení ID zvířete pomocí sady STR markerů (panel 1.1):
STR marker Alela 1 Alela 2 | STR marker Alela 1 Alela 2

Velikosti alel STR markerů byly stanoveny dle ISAG 2015.

Testy DNA parentity (rodičovství) - ANO akreditovaná genetická labolatoř Tilia Labolatories dne ...

POTVRZENÍ PARENTITY (RODIČOVSTVÍ)
Na základě DNA analýzy, založené na 19 polymorfních STR znacích (markerech), potvrzujeme následující:
Jedinec RASH FERITTE BUGSY (953010100692246) je potomkem matky ORNELA FERITTE BUGSY (953010004793476) a otce PEPEK FERITTE BUGSY (953010004790813).
Popis použité molekulární technologie: Vyšetření bylo provedeno pomocí fragmentační analýzy na kapilárním sekvenátoru ABI3500. Velikosti markerů byly stanoveny dle ISAG 2015. Seznam STR markerů a jejich hodnoty pro jednotlivé alely jsou uvedeny ve výsledkových listech CM698, CN354, CT189.

 

 

Výstavní úspěchy -

Dostihové úspěchy -

Coursingové úspěchy -

 

Náhledy fotografií ze složky Rash Feritte Bugsy